3:Stamhouder

De (“voorlopige”) stamhouders van onze familie:

Het begint in onze genealogie allemaal met Johan Coenraad SCHENK en zijn vrouw Johanna Geertruida de BOK, zodat zij voorlopig als stamhouders van de familie moeten worden beschouwd. Waar en wanneer Johan Coenraad SCHENK werd geboren, is vooralsnog niet kunnen worden vastgesteld. Hun namen komen voor het eerst in beeld op het Waddeneiland Terschelling als Johan Coenraad, ook wel Jan Schenk genoemd, medio 1785 (met attestatie te Urk) samen met zijn vrouw Johanna Geertruida de BOK, te Oostterschelling aankomt en daar als dagloner in de scheepsbouw zijn brood tracht te verdienen..

Zijn vrouw, Johanna Geertruida de BOK, vindt werk als vroedvrouw en is daarin kennelijk zo kundig dat zij in juni 1794, wanneer zij met haar familie naar Urk is (terug??)gegaan, een brief namens de burgemeester en de raad van Terschelling ontvangt waarin haar gevraagd wordt haar oude functie als vroedvrouw op Terschelling weer op zich te willen nemen.

Op Terschelling wordt in juni 1785, te Midsland zoon Johannes geboren, die aldaar op 12 juni 1785 wordt gedoopt.

Op 4 april 1787, wordt te Midsland een tweede zoon Jacob geboren, die aldaar op 6 april wordt gedoopt. Op 13 december 1789 vertrekt de familie (met attestatie van de Kerkenraad van Oostterschelling) naar Urk alwaar nog 6 kinderen geboren worden..

Johanna heeft op Urk een benoeming tot vroedvrouw aangenomen en voor Johan Coenraad was er op het eiland Urk voldoende werk in de scheepsbouw of visserij.

Het water van de toenmalige Zuiderzee en de Noordzee vormt een belangrijke bron van bestaan in het leven van de familie hetgeen ook zal blijken uit de woonkeuze van veel familieleden.

Omdat niet iedereen van water houdt, vinden vele anderen hun werk in de tuinbouw.

Met de wortels op Urk, verspreidt de rest van de familie zich hierna van Urk naar Enkhuizen en weer later naar Andijk en Den Helder en uiteraard nog verder over Nederland. Een ander deel van de familie, de tuin- en landbouwerskant, emigreert kort na de 2e wereldoorlog vanuit Andijk, naar met name Canada. Deze ” Westfriese ” tak komt uitgebreid in beeld in het eerder besproken boek uitgegeven door de Stichting Westfriese Families.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *